LV | RU | EN

Nekustamā īpašuma pārvaldība

 

Ja jūsu bizness saistīts ar nekustamā īpašuma (zeme, ēkas, dzīvokļi, komercplatības u.c.) pārņemšanu, uzturēšanu ar mērķi iznomāt vai par adekvātu cenu to pārdot, sabalansējot nepieciešamās investīcijas ar iespējamo pārdošanas cenu, tad jums ir nepieciešams pārvaldības risinājums, kas paredzēts procesu vadībai un ātrai, precīzai un efektīvai ikdienas uzskaitei, nekontrolētu, „necaurspīdīgu” procesu novēršanai un izšķērdēšanas gadījumu izskaušanai.

Aston Baltic Nekustamā īpašuma pārvaldības risinājums ir pabeigts, komplekss risinājums viss vienā, kas balstās uz spēcīgu starptautisku Microsoft Dynamics AX uzņēmuma vadības sistēmas funkcionalitāti, lai automatizētu pārvaldību un uzskaiti tieši nekustāmā  īpašumu pārvaldības uzņēmumiem.

Nekustamā īpašuma pārvaldības risinājuma vispārējā procesu shēma

 

 

Mūsu risinājums palīdz racionalizēt jūsu biznesa procesus, lai tie atbilstu jūsu prasībām:

 • Pilns nekustamā īpašuma (NĪ) objektu pārvaldības cikls no iegādes līdz nomai un realizācijai,
 • Detalizēta uzskaite par katru objektu (paredzēti līdz 120 parametri katram objektam),
 • Datorizēta nekustamā īpašuma objektu pārvaldības procesu realizācija, maksimāli samazinot papīra dokumentu skaitu,
 • Objekti var tikt uzskaitīti kā atsevišķas juridiskas personas jeb  SIA īpašumi, jo risinājums nodrošina vienotu objektu pārvaldīšanu neatkarīgi no to juridiskā piederības un piedāvā rīkus gan jaunu uzņēmumu izveidei, gan datu konsolidācijai,
 • Katram objektam tiek uzturēts tā statuss, kura maiņai ir jāveic noteiktas procedūras, bet uzņēmuma amatpersonām jāspēj pārvaldīt visi procesi un procedūras,
 • Kopējā datu bāze spēj saglabāt visu ar NĪ objektu saistīto dokumentāciju, tai skaitā, zemesgrāmatu apliecību, zemes robežu plānu, inventarizācijas lietu, apsekošanas aktus, objekta attēlus, objektā esošos skaitītāju (ūdens patēriņam, elektroenerģijai u.c.) rādījumus un citus datus, kā arī pilnībā saglabā vēsturē visas izmaiņas ar konkrētā lietotāja vārdu un kad tās reģistrējis sistēmā,
 • Labākā attīstības  plāna izvēlei un īstenošanai katram nekustamā īpašuma objektam ir iespējams uzturēt:
  • Plānoto investīciju apjoma novērtējumus,
  • Paredzamo uzturēšanas izmaksu novērtējumus,
  • Apstiprināto izmaksu budžetus,
  • Kadastra vērtības,
  • Tirgus vērtības vērtējumus.

   

 • Līgumu reģistri ar piegādātājiem un nomniekiem, kā arī objektu apdrošināšanas polišu reģistrs,
 • Kontroles nodrošināšanai karam objektam tiek piesaistītas atbildīgās personas (piemēram – projekta vadītājs, būvuzraugs u.c.),
 • Nodrošināt darbiniekus ar efektīviem instrumentiem ikdienas darbam, kas sadalīti pa funkcijām jeb darbinieku lomām, samazina „cilvēciskā faktora” lomu un ceļ darba efektivitāti.

 

NĪ risinājuma priekšrocības

 • NĪ objektu pārņemšanas procesa pārvaldība (izsoles, tiesas, reģistrācija Zemesgrāmatā utt.),
 • Ērta nekustamā īpašuma objektu uzskaite sakārtota „koka” struktūrā ar apakšobjektiem un papildobjektiem,
 • Nekustamā īpašuma objektu kopīpašnieku un īpašuma daļu reģistrācija,
 • Katram objektam noteikts juridiskais statuss, bet kopīga pārvaldība neatkarīgi no īpašuma piederības,
 • Pilna izmaksu kontrole pa objektiem un piegādātāju līgumiem, piegādātāju rēķinu atbilstības pārbaude atbilstoši līguma likmēm,
 • Piegādātāju izmaksu rēķinu tālāka “re-invoice“ nomniekiem,
 • Automatizētu ikmēneša nomas un komunālo pakalpojumu rēķinu ģenerēšana atbilstoši nomas līgumiem,
 • Nomnieku un pircēju attiecību pārvaldība ar kontaktu informāciju un aktivitāšu vēsturi,
 • Izmaksu pārdale un attiecināšana uz konkrētu objektu, izmaksu veidu, finansēšanas avotu,
 • Pilna integrācija ar finanšu uzskaiti (virsgrāmata, debitori, kreditori, pamatlīdzekļi) un finanšu budžetiem,
 • Datu apmaiņa ar citām sistēmām (EDS, maksājumu datu apmaiņa ar bankas programmām),
 • Objekta atrašanās vieta Google map digitālā kartē,
 • Klientu attiecību pārvaldības (CRM) moduļi nodrošina:
  • vienotu kontaktu datu bāzi ar plānotajām un veiktajām aktivitātēm (vēstules, tikšanās, tālruņa zvani, objekta apskates, piedāvājumi, utt.),
  • Potenciālo klientu klasifikāciju pēc: interešu veida (iegāde, noma, investors) un citiem kritērijiem,
  • Klientu interesējošo objektu kritērijus (zemes platība, privātmājas platība, dzīvokļa istabu skaits, pilsēta, mikrorajons, pagasts utt.),
  • Automātisku objektu filtrēšanu pēc atbilstības klienta interešu kritērijiem,
  • Pēc objekta parametriem iespējams filtrēt atbilstošos klientus, kuru noteiktajiem kritērijiem atbilst objekts,

 

 • Vispusīga uzkrāto datu analīze ar MS Excel PIVOT instrumentiem.

 

Mūsu pieredze nekustamā īpašuma pārvaldības uzņēmumu segmentā:

 • Dominante Capital,
 • Parex Banka,
 • Latvijas Krājbanka un citi uzņēmumi.

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu