LV | RU | EN

ABC izmaksu analīze

ABC izmaksu analīze – Activity Based Costing - uz aktivitātēm balstīta izmaksu aprēķina metode. Nodrošina izmaksu sadalījumu un analīzi pa produktu grupām, klientiem, piegādātājiem vai darbiniekiem pēc veiktajām aktivitātēm.

Efektīvs rīks uzņēmumam izmaksu optimizācijas lēmumu pieņemšanai.

Ieguvumi:

  • Daudz precīzāks netiešo izmaksu sadalījums
  • Daudz precīzāks pašizmaksas aprēķins
  • Plašākas iespējas analizēt produktu, pakalpojumu efektivitāti
  • Iespējas analizēt izmaksas ne tikai pa produktiem, pakalpojumiem, bet arī citiem objektiem, piemēram, klienti, darbinieki, reģioni
  • Palīdz pieņemt lēmumus par cenu politiku, procesu optimizāciju vai to aizvietošanu ar ārpakalpojumiem
  • Palīdz pieņemt lēmumus par biznesa virzieniem
  • Pilnīga informācija par izmaksām dod kontroli par ienākumiem

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu

Lejupielāde: