LV | RU | EN

Dažādi pielāgojumi

 

Masveida atjaunošana (Bulk update)

Papildinājuma būtība ir atrisināt ikdienas lietotāja problēmu, ja ir jāstrādā ar liela apjoma informāciju.  Ar šo papildinājumu ir  iespējams ātri, efektīvi un vienlaicīgi nomainīt sistēmas vajadzīgo lauku vērtības. Informācija tiek ievadīta vienā laukā, un tā tiks izmainīta attiecīgi atzīmētajos rēķinos, kuri tiek atlasīti pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem.  Nav nepieciešams iet katrā rēķinā un mainīt informāciju atsevišķi.

Ieguvumi:

 • Reāla laika ekonomija
 • Būtiski samazinās pieļaujamo kļūdu varbūtība
 • Ātri, efektīvi un vienlaicīgi ir iespējams nomainīt nepieciešamo informāciju

Sistēmas lietošanas laika filtrs

Ar šo papildinājumu ir iespējams definēt sistēmas izmantošanas laika periodus tās lietotāju grupām un lietotājiem.  Sistēmā tiek uzstādīts laika periods, kurā tiek norādīts konkrēta  sistēmas lietotāja vai lietotāju grupas piekļuves laiks, kad ir pieejama uzņēmuma sistēma. Šim laika periodam tuvojoties beigām, sistēma automātiski brīdina par šo faktu, un lietotājam tiek atvēlēts laiks veikto izmaiņu saglabāšanai.  Izmantošanas laikam beidzoties, sistēma automātiski atslēdz lietotāju. Šāda veida papildinājums ļauj ietaupīt uzņēmumam naudas līdzekļus uz sistēmas licencēm. Piemēram, ja darbinieki strādā divās maiņās, tad attiecīgi var norādīt laika periodus, kuram darbiniekam cikos jāsāk darbs un cikos jābeidz darbs. Tādējādi izmantojot vienu licencei var tikt definēti vairāki lietotāji.

Ieguvumi:

 • Vēl  efektīvāka sistēmas priekšrocību izmantošana
 • Naudas līdzekļu un licenču ekonomija
 • Sistēmas noslodzes samazināšana

Filtru bibliotēkā

Filtru bibliotēka dot iespēju uzkrāt un izmantot izveidotos filtrus konkrētām sistēmas lietotāju grupām vai lietotājiem.  Piemēram, atliek izveidot vienu filtru attiecīgās nodaļas vadītājam un norādīt, kuri nodaļas darbinieki varēs to izmantot. Vairs nav nepieciešams  katram atsevišķi tērēt laiku filtra izveidei, ja iepriekš to ir izdarījis kāds cits sistēmas lietotājs.

Ieguvumi:

 • Centralizēta pieeja izveidotajiem filtriem
 • Efektīvāka filtru izmantošana
 • Atvieglotāka sistēmas izmantošana darbiniekiem
 • Ātrāka darba procesu vecināšana

Drukāšanas vēstures arhīvs

Ikdienā tiek veidoti dažādi pārskati, kurus ir iespējams saglabāt ar šāda veida papildinājumu. Pārskati tiek uzkrāti vēstures arhīvā, tos var uzkrāt un sadalīt  atbilstoši pēc dažādiem kritērijiem. Šis papildinājums atvieglo kopējo darbu, jo šos pārskatus var lietot visi pārējie sistēmas lietotāji, atliek vienam no sistēmas lietotājiem izveido konkrētu pārskatu, un pārējie to var lietot.

 Ieguvumi:

 • Centralizēta pieeja pārskatiem
 • Tiek samazināts laiks pārskatu veidošanai
 • Neatkārtojas vieni un tie paši procesi
 • Papildus sistēmai izveidojas datu bāze par drukātiem pārskatiem

NotExitsJoin

Šis papildinājums dot iespējas izveidotajiem filtriem norādīt dažādus izņēmuma kritērijus. Piemēram, uzņēmumā ir liela informācijas plūsma, līdz ar to ir nepieciešams papildus kritēriji pēc kā meklēt informāciju. Līdz šim pastāvēja iespēja norādīt kritērijus, ar kuru palīdzību tiek veidots pieprasījums sistēmai, lai parāda dokumentus, kuros ir, piemēram, minēts, kāds konkrēts krājums, tad šobrīd ar šī papildinājuma palīdzību ir iespēja izveidot pieprasījumu, lai sistēma parāda  tos dokumentus, kuros nav konkrētie krājumi. 

Ieguvumi:

 • Ātrāka iespēja atrast sev nepieciešamo informāciju
 • Uzlabota filtru izveide
 • Efektīvāka informācijas ieguve un apstrāde

Excel Printer

Šis papildinājums nodrošina vēl precīzāku atskaišu izveidi. Visu informāciju, ko iegūst atskaitēs ir iespējams ne tikai izdrukāt, bet arī papildus atspoguļot Microsoft Excel programmā. Papildinājums dod iespēju apstrādāt informāciju atbilstoši faktam. Pārnesot uz Microsoft Excel programmu, datus ir iespējams papildināt ar nepieciešamo vai arī izdzēst nevajadzīgo informāciju, kas dod iespēju ātri un efektīvi izveidot pārskatāmas atskaites ikdienas nestandarta situācijās.

 Ieguvumi:

 • Informācijas labošana pārskatos
 • Paplašinātas iespējas izveidot pārskatu pēc pieprasītā satura

Kontu korespondence

Kontu korespondence parāda konta apgrozījumu pa korespondējošiem kontiem noteiktā laika periodā. Tā ietver vienā kontā vai kontu grupā iegrāmatotās summas konta debetā vai kredītā, grupējot datus pa korespondējošiem kontiem. Konta korespondences atskaitē tiek aprēķināts datu atlases filtrā norādītā konta debeta vai kredīta sākuma un beigu atlikums.

Ieguvumi:

 • Pārskatāmāka informācija pa korespondējošiem kontiem
 • Iespēja strādāt jau ar ierastiem grāmatvedības pārskatiem
 • Atvieglo grāmatveža ikdienas darba procesus

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu

Lejupielāde: