LV | RU | EN

Loģistika un distribūcija

 

Ja jūsu bizness saistīts ar krājumu (materiālu un preču) pārvietošanu vai krājumu pārvaldību un uzskaiti, tad jums ir nepieciešama programmatūra, kas paredzēta ātrai, precīzai un efektīvai katras operācijas fiksēšanai. Nekontrolētu, „necaurspīdīgu” procesu novēršanai un izšķērdēšanas gadījumu izskaušanai var būt liela ietekme uz jūsu uzņēmuma konkurētspēju.

Aston Baltic Loģistikas un distribūcijas risinājums balstās uz spēcīgu Microsoft Dynamics AX (iepriekš AXAPTA) funkcionalitāti, lai automatizētu materiālo vērtību uzskaiti loģistikas, ražošanas, izplatīšanas, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

Integrējot risinājumu ar piegādātāju un transportētāju sistēmām, jūs varat automatizēt kravu komplektēšanas procesus, kas ļauj jums realizēt pārkraušanas (cross-docking) un piegādes maršrutu plānošanas procesus. Risinājums racionalizē pasūtījumu pārvaldību, preču sagādi, saņemšanu, uzglabāšanu, krājumu atlikumu uzturēšanu, komplektēšanu, un piegādi. Šī funkcionalitāte ļauj jums koncentrēties uz  jūsu uzņēmuma izaugsmi: palielinot klientu apmierinātību ar ātrāku un precīzāku piegādes rīkojumu izpildi.

Svarīgākie funkcionalitātes elementi:

 • Partiju pārvaldība, pilna partiju kustības reģistrācija, partiju izsniegšana pēc FIFO principa, kontrole pēc dokumenta vai ar datu termināli,
 • Piegādes grafiku uzturēšana. Risinājums nodrošina piegādes grafiku uzturēšanu pa maršrutiem konkrētās nedēļas dienās,
 • Cenu akciju pārvaldība. Izplatītājam piederošajām precēm ir iespējams organizēt cenu akcijas un tām rezervēt nepieciešamo preču apjomu,
 • Klienta sortimenta kontrole. Risinājums ļauj konkrētam klientam izveidot sortimenta grupu, par kuru ir panākta vienošanās, noslēdzot piegāžu līgumu,
 • Etiķešu izveide un drukāšana. Nepieciešamo etiķešu iepakojumam, paletei, plauktam drukāšanas risinājumam ir izveidots interfeiss ar specializētām iekārtām (printeriem),
 • Atgriezto preču apstrāde. Risinājumā paredzēta atgriezto preču apstrāde un atgriešanas iemeslu fiksēšana, kā arī to analīze ar mērķi samazināt atgriešanu,
 • Akcīzes marku uzskaite. Risinājumā ir paredzēta alkoholisko dzērienu aprites normatīvajos aktos paredzēta akcīzes marku uzskaite, nodokļa aprēķins un uzraudzības iestādēm nepieciešamo atskaišu sagatavošana,
 • Inventarizācijas procesa automatizācija. Risinājumā izstrādātas ekrāna formas un procesi inventarizācijas automatizācijai, kurā var tikt izmantoti mobilie datu termināli,
 • Transporta līdzekļu uzskaite. Risinājumā ir paredzēta transportlīdzekļu uzskaite, lai atvieglotu dispečera darbu, izvēloties piemērotāko transportlīdzekļa veidu konkrētam kravu apjomam,
 • Mobilie datu termināļi. Noliktavas operācijas var uzdot un reģistrēt ar mobilajiem datu termināļiem,
 • Trešās puses loģistika. Datu apmaiņa ar loģistikas partneriem, operāciju un katalogu uzskaite pa partneriem, pavaddokumentu sagatavošana partnera vārdā, vairāku partneru apstrāde – komplektācija un maršrutēšana – vienotā procesā,
 • Cross docking. Apstrādā dažādus piegādes organizēšanas scenārijus – maršrutēšana vairākos posmos, trešo pušu nokomplektēto kravu maršrutēšana,
 • Datu analīze ar OLAP. Risinājumā analītiskiem pārskatiem un statistisko  datu analīzei izmanto MS Excel un MS SQL OLAP un MS SQL Reporting services funkcionalitāti,

 

Risinājuma procesu shēma

 

Risinājuma priekšrocības

 • Īsāks piegādes pasūtījumu apstrādes laiks, jo procesi ir maksimāli automatizēti un sadalīti pa lomām, tas ļauj prioritizēt pasūtījumus un veikt komplektāciju tieši pirms transporta starta maršrutā, kā arī vienu pasūtījumu var komplektēt vairāki komplektētāji,
 • Samazina komplektēšanas un piegādes kļūdu skaitu, jo komplektācijas procesa automatizācijai izmantoti mobilie datu termināļi, kas fiksē faktiski sakomplektēto preču svītru kodus; operāciju reģistrācija on-line režīmā nodrošina ātru kļūdu konstatēšanu,
 • Efektīvāka vietas pārvaldība. Glabāšanas vietu un izdošanas vietu optimizācija pēc piepildījuma un/vai aprites ātruma. Optimālas vietas aprēķins glabāšanai (novietojuma zona, distance) un izdošanai (ņemot vērā distanci, aizpildījumu, vēlamo novietojumu, partiju klātbūtni).

 

Risinājums pilnībā vai daļēji ir ieviests nozares uzņēmumos

 • Dominante Loģistikas sistēma A/S,
 • EUGESTA un partneri SIA,
 • Baltic Logistic Solutions SIA ,
 • EstTrans A/S.
 • SPI Distribution
 • CITA Santehnika
 • NP Logistics
 • RX Loģistika
 • Trialto Latvia

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu