LV | RU | EN

LV Banku modulis

Uzņēmuma vadības sistēma Microsoft Dynamics AX (iepriekš Axapta) standarta komplektā pagaidām nav paredzēts maksājumu apmaiņas interfeiss ar bankām atbilstoši Latvijas banku asociācijas Finansiālu datu apmaiņas vienotā standarta darba grupas izstrādātajam standartam tāpēc Aston Baltic izstrādājis īpašu moduli, kas automatizē datu apmaiņu un dod citas priekšrocības.

Aston Banku modulis ir pilnībā integrēts ar pārējiem sistēmas moduļiem, tādiem kā: Virsgrāmata, Debitori, Kreditori, Pārdošana, Pirkšana u.c. Izstrādātais modulis ļauj elektroniski  nosūtīt un saņemt maksāšanas uzdevumu informāciju.

Aston Banku modulis atbalsta FiDAViSta standarta 1.2 versiju, kura apstiprināta 27.09.2010. un nodrošina galvenās funkcijas:

  • Bankas maksājums eksports uz banku,
  • Bankas konta bilances automatizēta pārbaude,
  • Bankas konta izraksts imports Virsgrāmatas žurnālā;
  • Saņemto maksājumu automatizēta sasaiste ar  nesegtajiem debitora rēķiniem.,
  • Bankas maksājuma apstrādes statusa kontrole.

Detalizētu informāciju par  FiDAViSta standartu uz kuru balstīts Aston Bankas modulis meklēt šeit.

Moduļa priekšrocības

  • Samazina kļūdu iespējamību, jo dati atkārtoti nav jāievada citā sistēmā ar roku,
  • Paātrina Kreditoru rēķinu apstrādi, kas samazina iespēju nopelnīt līgumsodu,
  • Uzlabo klientu servisu, jo paātrina saņemto debitoru apmaksu reģistrāciju, kas samazinās pārpratumu iespējamību ar klientiem,
  • Samazinās darba slodzi mehāniskām operācijām maksājumu apstrādē,
  • Izmaksu ekonomija lietojot un uzturot tikai vienu moduli, vairākiem kontiem un bankām.

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu