LV | RU | EN

Algas un personāla vadība

Katra uzņēmuma svarīgākais resurss ir zinoši un motivēti darbinieki, un motivācijas pamata elements ir efektīva atalgojuma sistēma. Ik viena uzņēmuma atalgojuma sistēma ir individuāla, un tās uzturēšana un attīstība ir viena no sarežģītākajām personāla vadības funkcijām.

Aston Baltic Algu un personāla vadības risinājums veidots, ievērojot progresīvās tendences personāla  vadībā, un balstās uz spēcīgu starptautisku Microsoft Dynamics AX 2009 uzņēmuma vadības sistēmas funkcionalitāti. Risinājuma pirmās versijas izstrādātas jau 2003.g. un tas automatizē algu aprēķinu un personāla vadību dažādu nozaru uzņēmumiem un organizācijām, kā arī nodrošina saistīto pārskatu un nodokļu administratīvās uzskaites organizēšanu uzņēmumā atbilstoši pieņemtajiem standartiem un likumdošanas normām.

Mūsu risinājums palīdz racionalizēt algu aprēķina un personāla vadības procesus, lai tie atbilstu jūsu prasībām, un sniedz ieguvumus:

 • Resursus taupoša, individuāla un motivējoša atalgojuma sistēmas uzturēšana,
 • Optimizēts personāla vadības un algu aprēķina process,
 • Centralizēta un dinamiska informācija par uzņēmuma personālu.

Risinājuma priekšrocības

 • Visaptverošas informācijas uzglabāšana un administrēšana par personālu, algas aprēķiniem un izmaksām,
 • Dažādu dokumentu izveidošana, to termiņu kontroles iespējas,
 • Veselības apdrošināšanas un darba aizsardzības administrēšanas funkcijas,
 • Iekšējo, ārējo pārskatu veidošana un drukāšana,
 • Visplašākās personāla vadības funkcijas, tai skaitā darbinieku novērtēšana

 

Algu aprēķins

Laika darba un akorda algu aprēķināšana, balstoties uz dažādiem stundu un gabaldarba apmaksas nosacījumiem. Visu nepieciešamo ieturējumu automātiska aprēķināšana un uzskaite, algu un algu starpizmaksu automātiska aprēķināšana, uzskaite un izmaksāšana, nodokļu pārrēķins par iepriekšējiem periodiem. Risinājums nodrošina eksporta failu izveidošanu elektroniskām banku sistēmām un visu grāmatojumu automātisku reģistrēšanu Microsoft Dynamcs AX Virsgrāmatā.

Informācija par darbiniekiem

Sistēma ļauj uzturēt plašu informāciju par visiem darbiniekiem: personas un ģimenes dati, veicamais darbs un ieņemamais amats, darba pārtraukumi, plānotais un nostrādātais darba laiks, akorda vai laika darba algas iestatījumi un cita informācija.

Darbinieku reģistru veido darbinieku kartiņas, kurā uzkrāta visaptveroša informācija par uzņēmuma esošo un bijušo personālu, kā arī potenciālajiem darbiniekiem. Katrai personai var pievienot foto, citus nepieciešamos dokumentus, piemēram, rīkojumus, atļaujas utt. Visas definētās un reģistrētās darbinieku prombūtnes var apskatīt kalendārā.

Katram amatam ir iespējams norādīt gan pienākumus, gan nepieciešamo kvalifikāciju. Kvalifikācijas kritērijus var izmantot, lai sameklētu amatam visatbilstošāko darbinieku. Darbinieku reģistrs ļauj apskatīt un reģistrēt personāla vadībai nepieciešamos datus, piemēram,  izsniegtais inventārs, caurlaide, piekļuves kodu kartiņa, apdrošināšanas polises utt,

Personāla vadība

Personāla atestēšanai un attīstības veicināšanai izveidota anketēšana un apmācības kursu administrēšana. Risinājums ļauj uzkrāt informāciju par darbinieku darba pieredzi, izglītību, kvalifikāciju,  iegūtiem sertifikātiem utt. Katrai reģistrētai personai tiek uzturētas kvalifikācijas pazīmes, un tās ļauj atlasīt vispiemērotāko personu brīvajai vakancei, norādot nepieciešamos kvalifikācijas  kritērijus amatam. Efektīvākai izsniegtā inventāra izmantošanai un labākai kontrolei, kā arī atgūšanai darba attiecību pārtraukšanas gadījumā, izveidota izsniegtā inventāra (automašīna, portatīvais dators, mobilais telefons u.c.) un citu piešķirto bonusu jeb privilēģiju uzskaite un kontrole.

Risinājums uztur informāciju darba aizsardzībai, tādu kā: darba vietās konstatēto darba riskus reģistrs, darba vietas veselībai kaitīgos faktoru uzturēšana, darbiniekam noteiktie īpašie darba apstākļi un piemērotie aizsardzības līdzekļi, u.c. informācija

Dokumenti un pārskati

Darbinieku pieņemot, pārvietojot, pārtraucot darba attiecības, risinājums piedāvās izveidot attiecīgu rīkojumu, un izveidoto dokumentu iespējams rediģēt Microsoft Word formātā un izdrukāt. Darbinieka kartiņai pievienot failus un dokumentus, piemēram, iegūto sertifikātu kopijas. Dokumentu derīguma termiņu kontroles funkcija ļauj uzstādīt atgādinājumu sūtīšanu pa e-pastu, lai vērstu uzmanību, piemēram, par pases derīguma termiņa beigām; atgādinājums par ieplānotiem kursiem, par pārbaudes laka beigām, par kārtējo obligāto veselības pārbaudi utt. Atgādinājumu adresāts var būt arī struktūrvienību vadītāji un paši darbinieki.

Risinājums nodrošina iespēju sagatavot elektroniski VID un Latvijas Republikas Centrālās Statistikas pārvaldei iesniedzamos pārskatus saskaņā ar likumdošanas prasībām, kā arī pārskatus uzņēmuma vadībai, grāmatvedības un personāla vadības departamentu vajadzībām.

Vispārīgi licencēšanas principi

Licencēšana notiek pēc aktīviem darbiniekiem, kuri ir darba attiecībās organizācijā. Pamatlicence paredzēta līdz 100 darbinieku pārvaldībai. Gadījumos, kad ir lielāks darbinieku skaits jāiegādājas papildus licence, paredzēta papildus 100 darbinieku pārvaldībai.

Bez licenču iegādes maksas tiek piemērota licences versijas uzturēšanas maksa - 16% apjomā gadā no licences kopējās vērtības. Jauniem klientiem licenču versijas uzturēšanas maksa par 1. gadu iekļauta licences cenā.

Licences versijas uzturēšanas maksa nodrošina organizāciju ar sekojošiem ieguvumiem:
 • bez papildus maksas iegūst risinājuma jaunāko versiju licences;
 • bez papildus maksas saņem LR likumdošanas izmaiņu izstrādi (uzstādīšana par atsevišķu samaksu);
 • papildus licenču iegāde.

Papildus informācija

T: +371_679 30 230
E: info@astonbaltic.com

Sūtīt jautājumu