LV | RU | EN

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Audz un attīsties kopā ar BC

Microsoft Dynamics 365 Business Central nodrošina krietni vairāk kā tikai grāmatvedības uzskaites funkcijas.

Plašās iespējas finanšu, pārdošanas, mārketinga, ražošanas un piegādes ķēžu risinājumos dod jums iespēju ātrāk
integrēt un ērtāk pārvaldīt visus sava un saistīto uzņēmumu biznesa procesus.

Biznesa centrs sniedz jums nepieciešamos funkcionālos vai nozarei specifiskus problēmu risinājumus, ļaujot
koncentrēties uz inovācijām un izaugsmi.

Nodrošiniet biznesa nepārtrauktību, izmantojot mākoņa risinājumu, kas savieno pārdošanas, pakalpojumu, finanšu un
operāciju komandas, lai palīdzētu tām ātrāk pielāgoties un nodrošināt rezultātus.

Palieliniet finanšu   
pārredzmību

Optimizējiet krājumu un        
piegādes ķēdes pārvaldību  

Palieliniet pārdošanu un
uzlabojiet klientu apkalpošanu

Paātriniet finanšu slēgšanas procesu,  
uzlabojiet plānošanu un
prognozēšanu. Iegūstiet veiktspējas
rādītājus reālā laikā uzņēmumā un
saistītajās kompānijās.
Piegādājiet produktus savlaicīgi un    
ātri pielāgojieties mainīgajiem
uzņēmējdarbības modeļiem.
Gūstiet pilnīgu ainu iepirkumos,
ražošanā, krājumos un noliktavās.

Pārvaldot visu pārdošanas procesu,
tagad ir iespēja labāk rūpēties par
klientiem. Izmantojot BC ciešu
integrāciju ar Microsoft Outlook un
Microsoft Teams, nodrošiniet inovatīvus
pakalpojumus un labākus rezultātus.

 

                                                           
  LV lokalizācija Personāls un algas   Paplašinātās 
   Dimensijas
  Skeneri un
   Noliktava
EDI un e-rēķini