Programmatūras noma, jeb SaaS

Mēs rūpīgi sekojam IT industrijas attīstībai, un pašlaik  tendences norāda ka  tradicionālos licenču iegādes, jeb tā sauktās On-Premise, vietā nāk programmatūras un IT resursu noma, ko bieži apzīmē ar terminiem  SaaS (software as a service) vai mākoņdatošanas (cloudcomputing).

SaaS un mākoņdatošana

Ļoti cieša uzņēmuma informācijas infrastruktūras noslēgtība un fokusēšanās tikai uz  iekšu kļūst par ierobežojošu faktoru attīstībai, jo attālināta darba iespēja nu jau ir kļuvusi par normu. Pieaugošā tehnoloģiskā komplicētība, resursu ierobežotība un spiediens uz izmaksu optimizāciju pieprasa inovācijas un nopietni izvērtēt mākoņdatošanas un SaaS  sniegtā iespējās un priekšrocības:

  • Iespējams ātri mērogot IT infrastruktūru gan paplašinot, gan sašaurinot programmu lietošanas apjomus atbilstoši preču un pakalpojumu pieprasījuma kāpumam un kritumam bez dārgu licenču (on-premise) un aparatūras (hardware) iegādes,
  • Sašaurinoties nozarei (t.s. valsts ekonomikai vai pieprasījuma tendencēm) var samazināt abonenta apjomu, tas ir veids kā samazināt operacionālos izmaksas un kapitāla piesaistes izdevumus,
  • Nav jāiegādājas papildus funkcionalitātes moduļi, piemēram: ražošanai, projektu uzskaitei, CRM u.c., Aston nomas izmaksu modelis paredz tikai maksu par lietotāju skaitu  un saņemto pakalpojumu (administrēšana, infrastruktūra u.c.) par pilnu Microsoft Dynamics AX funkcionalitāti,
  • Aston iznomā pabeigtus un pielāgotus nozares risinājumus (loģistikai, ražošanai u.c.), kā arī ir gatavs veikt pielāgojumus konkrētā uzņēmuma vajadzībām,
  • Zemas sākotnējās izmaksas lietošanas uzsākšanai, jo SaaS gadījumā izmaksas ir vienādas visā abonēšanas periodā un izlīdzināsies salīdzinot ar iegādāti (ERP licences + DB licences + OS licences + hardware + uzturēšana un atbalsts u.c.) 4 līdz 6 gadu laikā,
  • SaaS piegādātājs uzņemas būtisku daļu (ne visu) IT administrēšanas pienākumu. Piemēram, atbildību par programmu drošību (gan fizisko, gan virtuālo), drošības kopēšanu, atjaunošanu no kopijas pēc avārijas, apmierinošas sistēmas veiktspējas nodrošināšanu, programmas  ielāpu un atjauninājumu ieviešanu un citus uzdevumus. Uzņēmumam tas samazina daudzus riskus,
  • Aston profesionāļi nodrošina augstu virtuālās drošības līmeni uzņēmuma datiem. Uzņēmuma dati ir tikai un vienīgi paša uzņēmuma īpašums.

Kāpēc pirkt ERP datorsistēmu, ja var iznomāt?

Kā pilnībā vai daļēji mainīt modeli no iepriekšējās paaudzes ERP datorsistēmu un infrastruktūras iegādes modeļa uz jaunu un perspektīvāku – nomāto jeb  SaaS  infrastruktūru? Kā jūsu Microsoft Dynamics AX (AXAPTA) partneris mēs, kopīgi sadarbojoties atradīsim vislabāko un optimālāko variantu. Mēs pārzinām un piedāvājam dažādus nomas variantus un padomu, kā izveidot un palaist integrētu infrastruktūru ar jūsu esošajām datorsistēmām, kā arī sniegsim padomus, kuru mākoņdatošanas pakalpojumu piegādātāju izvēlēties.

Microsoft Dynamics AX nomai jeb SaaS ir daudzas būtiskas priekšrocības!

Zvaniet un mēs kopā izstrādāsim jums piemērotāko pakalpojumu komplektu!