Roll-Out projekti

Roll-Out projekts ir projekts veids, kurā laikā tiek ieviests uzņēmuma vadības jeb ERP risinājums (piemēram, Microsoft Dynamics AX), kurš jau ir ticis iepriekš ieviests kāda uzņēmumā vai valstī. Tas tiek izvērsts citā uzņēmumā vai valstī, pie kam jaunajā uzņēmumā vai valstī procesiem jābūt vienveidīgiem, balstītiem uz tiem pašiem principiem un konfigurācijas. Jaunā uzņēmumā vai valstī pieļaujamas tikai nelielas atkāpēs, kurās nosaka vietējā likumdošana un lokālās īpatnības. Lielākā daļa procesu un konfigurācija jau ir sagatavoti un realizēti iepriekš veiktajā ERP ieviešanā.

Starptautiskos jeb daudznozaru nacionālos uzņēmumos, nav iespējams iesviest uzņēmuma vadības jeb ERP risinājumu visās valstīs vai nozarēs vienlaicīgi, tomēr jums ir nepieciešams visaptverošs risinājums, kas sakārto, atbalsta un optimizē visus jūsu saistītos uzņēmumus vienotā risinājumā. Lai uzņēmuma vadības risinājuma Microsoft Dynamics AX ieviešanas process būtu efektīvs tieši starptautiskos vai daudznozaru uzņēmumiem mēs izmantojam Roll-Out projektu metodiku.

Roll-Out ir process, kura laikā piemēro un pielāgo IT risinājumu paketi saistītājam uzņēmumam, saskaņā ar starptautiskā projekta ietvara prasībām un principiem, tai pat laikā negatīvi neietekmējot esošās, jau ieviestās instalācijas, un neupurējot svarīgo, sekojošajās līdzīgajās filiālēs un uzņēmumos.

 

Roll-Out pieejas pamatprincipi:

  • Globāls – Process ir globāls, ja tas ir integrēts un caurauž visu uzņēmumus kopumā,
  • Standarta –  Process ir standartizēts, ja tas ir jāveic vienā un tādā pašā veidā visos uzņēmumos.
  • Lokāls –  Process ir lokāls, ja to nav iespējams vai nav lietderīgi definēt ka globālu vai standarta.

 

Roll-Out fāzes

Uzticiet mums Microsoft Dynamics AX ieviešanu un uzturēšanu, jo uz mums var paļauties!