Risinājumu ieviešana

Microsoft Sure Step metodika

Ieviešanas projektos mēs izmantojam Microsoft Sure Step metodiku, kas ir oficiālā Microsoft Dynamics ERP (Enterprise resource planning) programmatūras  (Microsoft Dynamics AX) ieviešanas projekta metodika. Sure Step ir aprakstīts katrs projekta solis: Kam, Kas un Kādā kārtībā Jādara un Kurš ir atbildīgs par katru soli. Šajā metodikā gadu gaitā akumulējušās zināšanas un pieredze programmatūras projektos un jaunu risinājumu izstrādē, lai ar vismazākiem resursiem un zemāko risku sasniegtu mērķi – ieviestu Microsoft Dynamics AX uzņēmuma vadības datorsistēmu.

 

Sure Step aprakstīti procesa posmi, nosacījumi, aktivitātes, speciālistu lomas, atbildības, posmu savstarpējā atkarība, doti dokumentācijas paraugi un projekta vadības instrumenti. Metodika paredz vairākus projekta veidus:

 •       pilna ieviešana,
 •       ātra ieviešana,
 •       optimizācija,
 •       atjaunināšana.

Sure Step paredz 6 galvenos posmus un 2 papildu posmus (optimizācija un atjaunināšana). Posmi aptver pilnu projekta ciklu no projekta uzsākšanas, izstrādes, ieviešanas līdz optimizēšanai un atjaunināšanai uz nākamo programmas versiju. Posmi noslēdzas ar atskaites punktu (noteiktu posma pabeigšanas procedūru). Atskaites punktā tiek apkopots posma laikā paveiktais, novērtēts rezultāts un sagatavots pamats nākamam posmam.

Sure Step posmi.

 • Diagnostika – posmā tiek veikta klienta procesu analīze ļoti vispārējā līmenī, panākta vienošanās par pieeju projektam, definēts projekta apjoms un projekta posmu plāns.
 • Analīze – posmā tiek izpētīti un dokumentēti biznesa procesi, kurus automatizēs Microsoft Dynamics AX ieviešanā. Analīzes mērķis ir izprast klientu biznesu un procesus, lai visi aspekti atspoguļotos uzņēmuma vadības sistēmā.
 • Projektēšana - posma mērķis ir atrast veidu, kā klienta procesus un vajadzības var realizēt ar Microsoft Dynamics AX. Jāizšķiras par labāko stratēģiju ieviešanas posmam.
 • Izstrāde – posmā tiek programmēti Microsoft Dynamics AX nepieciešamie pielāgojumi. Izstrādes posms ietver gan jaunu papildinājumu izstrādi, gan Microsoft Dynamics AX integrāciju ar esošām uzņēmuma sistēmām, gan arī datu migrēšanu no vecās sistēmas uz jauno. Visas jaunās funkcijas un datu migrācija ir jāpārbauda. Nepieciešams veikt arī drošības pārbaudes.
 • Ieviešana – posmā tiek veikti datorsistēmas Microsoft Dynamics AX uzstādījumi, sagatavota klienta darba vide. Bez instalēšanas, konfigurēšanas un pielāgojumu izvēršanas, jāveic Microsoft Dynamics AX kopējā testēšana. Jāveic lietotāja akceptesti, procesa pārbaudes, drošības pārbaudes un slodzes testi.
 • Darbība – uzņēmums uzsāk Microsoft Dynamics AX risinājuma lietošanu.
 • Uzturēšana.
 • Optimizēšana.
 • Atjaunināšana.

 

Sure Step mērķi

Mēs darām visu, lai nodrošinātu visaugstāko kvalitāti, un esam pārliecināti, ka mūsu prasmes, pieredze, pareiza pieeja un pārbaudītas metodikas lietošana ļaus veiksmīgi ieviest Microsoft Dynamics AX (iepriekš AXAPTA) ar vismazāko resursu patēriņu.

Par citām ieviešanas projekta komponentēm īsu infromāciju atradīsiet šeit.

Sure Step tā ir pārbaudīta metodika!

Uzticiet mums Microsoft Dynamics AX ieviešanu, jo mums ir ievērojama pieredze un uz mums var paļauties!