Investīcijas risinājumā

Plānojot nepieciešamo investīciju apjomu uzņēmuma pārvaldības risinājumā, kurš veidots uz Microsoft Dynamics AX 2009 bāzes, to veido 5 pamata komponentes:

1. Investīcijas licencēs:

 • Izvēloties iegādāties Microsoft Dynamics AX 2009 licences īpašumā apjoms atkarīgs no vienlaicīgo jeb konkurējošo lietotāju skaita un izvēlētās licences redakcijas, kā arī atsevišķu papildus funkcionalitātes moduļu vērtības,

Vai

2. Investīcijas tehniskajā nodrošinājumā (serveri, serveru operacionālās sistēmas, datu bāzes vadības sistēmas, programmatūra attālinātam pieslēgumam un cita nepieciešamā programmatūra),

3. Investīcijas risinājumu pielāgošanā un ieviešanā, ko parasti nodrošina Microsoft Dynamics sertificēts partneris,

4. Investīcijas biznesa pakalpojumu abonentā (Enhancement Plan) jeb tā sauktajā jauno versiju un uzlabojumu abonentā,

5. Investīcijas risinājuma uzturēšanā un atbalstā pēc sistēmas ekspluatācijas sākuma.

  Microsoft Dynamics AX 2009 licencēšanas (Business Ready Licensing – BRL) modelis atbilst plaši izplatītiem lietošanas scenārijiem un  bāzējas uz divām redakcijām jeb funkcionalitātes komplektiem.

Pamata redakcija jeb Business Essentials

To veido integrēts komplekts, kas automatizē finanšu, loģistikas un krājumu uzskaiti. Šo komplektu raksturo - vienkārša uzstādījumu izveide un ātra ieviešana. Komplektā iekļauti šādi galvenie moduļi:

 • Virsgrāmata,
 • Pamatlīdzekļu uzskaite,
 • Debitoru un kreditoru uzskaite,
 • Pārdošana un iepirkumi,
 • Loģistika,
 • Pamata analītiskie pārskati.

Paplašinātā redakcija jeb Advanced Management

To veido pilnas funkcionalitātes komplekts, kas ietver pamata komplekta funkcionalitāti un papildus vēl ražošanas, izplatīšanas, projektu un servisa pārvaldību. Komplektā iekļauti šādi galvenie moduļi:

 • Vispārējā plānošana,
 • Noliktavu pārvaldība,
 • Ražošanas vadība,
 • Ceha pārvaldība,
 • Projektu vadība,
 • Biznesa analītika,
 • Klientu attiecību pārvaldība (CRM),
 • Apkalpošanas pārvaldība.

 

Abos funkcionalitātes komplektos ir iekļauta arī viena lietotāja piekļuves licence, bet pārējo lietotāju piekļuvei jāiegādājas papildus Microsoft Dynamics AX 2009 vienlaicīgo lietotāju licences. Piemēram, ja vēlaties nodrošināt pilnu piekļuvi 20 uzņēmuma darbiniekiem, un esat pārliecināti ka sistēmai vienlaicīgi pieslēgsies tikai 15 lietotāji, tad jums jāiegādājas 15 Microsoft Dynamics AX 2009 vienlaicīgo lietotāju licences.

Arī nomājot Microsoft Dynamics AX 2009 licences jāizvēlas viena no minētajām redakcijām  jeb komplektiem Business Essentials vai Advanced Management. Nomājot licences abu redakciju pamata komplektā ir iekļauts viens lietotājs, kā arī biznesa pakalpojumu abonents, tāpēc tas atsevišķi nav jāiegādājas. Licenču nomas noteikumi paredz licencēšanu atbilstoši lietotāju skaitam (named user), tātad ja vēlaties nodrošināt pilnu piekļuvi 20 uzņēmuma darbiniekiem, tad jānomā 20 lietotāju licences.

  Pilnu un detalizētu investīciju apjoma aprēķinu gan risinājumu pielāgošanai un ieviešanai, gan risinājuma uzturēšanai un atbalstam pēc sistēmas ekspluatācijas sākuma, gan prasības tehniskai infrastruktūrai, gan licencēm un biznesa pakalpojumu abonentam jūs varat noskaidrot jautājot Aston Baltic speciālistiem.